Saugus mokėjimas
Mano gerumo krepšelis 0

Apie organizaciją „SOS vaikų kaimai“


SOS vaikų kaimai – jau daugiau nei 30 metų Lietuvoje veikianti nevyriausybinė organizacija. Mūsų veiklos centre – vaikas, kuriam padedame bet kokioje jo gyvenimo situacijoje. Rūpinamės tėvų globos netekusiais vaikais ir jaunuoliais, padedame vaikams, augantiems sunkumus patiriančiose biologinėse šeimose, teikiame vaikų dienos centrų paslaugas, apmokome ir rūpinamės vaikais, augančiais globėjų bei įtėvių šeimose.

Kasmet kartu su gerų žmonių ir įmonių pagalba rūpinamės ir padedame daugiau nei 2000 Lietuvos (ir Ukrainos) vaikų:

 1. Tėvų globos netekusius vaikus auginame SOS šeimose
 2. Turime 11 SOS šeimų, kiekvienoje iš jų auga 5-6 tėvų globos netekę vaikai, kuriais rūpinasi nuolat kartu gyvenantys suaugusieji. Kiekviena šeima gyvena savo namuose – bute ar name, kuriame šeimininkauja ir tvarkosi, kaip bet kuri kita Lietuvos šeima. SOS šeimoje vaikai auga nuo mažumės iki kol tampa savarankiški, o biologiniai broliai ir sesės visuomet auga kartu. SOS šeimose per daugiau nei 30 m. jau išaugo dvi vaikų kartos - 300 vaikų, o dabar auga trečioji.
 3. Stipriname sunkumus patiriančias šeimas, kad vaikai galėtų saugūs ir mylimi augti biologinėje šeimoje
 4. Kasmet padedame apie 1000 šeimų ir 2000 vaikų. Jei vaikai patiria sunkumus savo biologinėje šeimoje, mūsų darbuotojai lanko tokią šeimą ir padeda suaugusiesiems išspręsti problemas, tinkamai pasirūpinti vaiku. Vaikui tuo metu suteikiame palaikymą ir pagalbą įveikiant jam kylančius emocinius ar bendravimo sunkumus. Šeimos krizių centre "Viena stotelė" teikiame įvairiapusę pagalbą krizių ištiktoms šeimoms su vaikais.
 5. Palydime jaunuolius į savarankišką gyvenimą
 6. Kai vaikai užauga ir sulaukia pilnametystės – toliau jais rūpinames ir palydime į savarankišką gyvenimą. Palaikome ir padedame jaunuoliams, kol jie baigia studijas, įsitvirtina darbo rinkoje ir gali patys savimi pasirūpinti.
 7. Teikiame vaikų dienos centrų paslaugas
 8. Mūsų vaikų dienos centrus lanko 100 vaikų iš sunkumus patiriančių Lietuvos ir Ukrainos šeimų. Turime 4 dienos centrus, į kuriuos vaikai kasdien ateina po mokyklos. Stengiamės, kad dienos centre vaikai jaustųsi kaip namuose: čia vaikai turi erdves pailsėti, pavalgyti, paruošti namų darbus, organizuojame edukacines, menines, sporto veiklas ir visi kartu bendraujame, tobulėjame bei sprendžiame problemas kaip vienoje didelėje šeimoje.
 9. Apmokome ir padedame įtėvių ir globėjų šeimoms
 10. Kasmet padedame globėjų ir įtėvių šeimoms, kuriose auga daugiau nei 150 vaikų. Mūsų globos centras rengia mokymus būsimiesiems globėjams bei įtėviams, vėliau padeda šioms šeimoms. Taip pat apmokome ir vėliau aprūpiname laikinuosius globėjus, kurie globoja krizinėse situacijose atsidūrusius vaikus. Visapusiškai rūpinamės globėjų ir įtėvių šeimomis, kad tėvų globos netekę vaikai galėtų saugūs ir mylimi augti šeimose bei gautų visą reikalingą pagalbą.
 11. Teikiame pagalbą ir apgyvendinimą ukrainiečiams Lietuvoje
 12. Nuo pat karo Ukrainoje pradžios teikiame nuolatinę pagalbą į Lietuvą atvykusioms ukrainiečių šeimoms. Šiose šeimose auga daugiau nei 200 vaikų. Šeimoms teikiame dienos centrų, šeimų stiprinimo, globos centro paslaugas. Taip pat dalį šeimų apgyvendinome organizacijai priklausančiuose būstuose ir teikiame visapusišką pagalbą: pasirūpinome būtiniausiais daiktais, maistu, vaistais, apmokame pragyvenimo išlaidas, teikiame psichosocialinę pagalbą ir padedame integruotis į mūsų visuomenę.

Tu gali padėti šiems vaikams užaugti! Kiekvienas SOS paramos krautuvėlėje esantis krepšelis – pagalba konkrečiam vaikui ar jo šeimai. Nupirk krepšelį, kuris tau atrodo svarbiausias, ir pasirūpink kasdieniniais vaiko poreikiais.

Ataskaitos