Saugus mokėjimas
Mano gerumo krepšelis 0

Privatumo politika ir taisyklės

Paramos davėjo asmens duomenų tvarkymo principai

Galioja nuo 2018 m. gegužės mėn. 25 d.

Šiuose Paramos davėjo asmens duomenų tvarkymo principuose (toliau – Principai) pateikiama informacija, kaip labdaros ir paramos fondas “SOS vaikų kaimų draugija Lietuvoje“ tvarko paramos davėjų, fizinių asmenų, asmens duomenis.

Šie Principai taikomi labdaros ir paramos fondo “SOS vaikų kaimų draugija Lietuvoje“ (toliau – Fondas) ir paramos davėjų (Principuose dar vadinamų duomenų subjektais) tarpusavio santykiams, įskaitant santykius su paramos davėjais, atsiradusius iki šių Principų įsigaliojimo.

1. Sąvokos

Labdaros ir paramos fondas Fondas – tai juridinis asmuo, kurio juridinis kodas yra 192014985, registruota buveinė Ozo g. 37, Vilnius, Lietuva.
Duomenų subjektai – šiame kontekste išskirtinai paramos davėjai ir kiti fiziniai asmenys, kurie dalyvauja Fondo veikloje ar kaip nors kitaip yra susiję su Fondo veikla ir/ar teikia piniginę ar kitokios formos paramą naudodamiesi Fondo tinklalapiu ir/ar elektronine parduotuve bei šiuos jų asmens duomenis tvarko Fondas.
Asmens duomenys – tai bet kuri informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su Duomenų subjektu.
Duomenų valdytojas – šių Principų rėmuose Duomenų valdytojas yra Fondas, kadangi nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.
Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris Fondo vardu tvarko asmens duomenis.
Duomenų tvarkymas – tai bet kokia su asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą ir kt.).
Profiliavimas – bet kokios formos asmens duomenų tvarkymas, kai asmens duomenys naudojami siekiant įvertinti tam tikrus su fiziniu asmeniu susijusius asmeninius aspektus.
Sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.
Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, elektroniniu paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims aukoti Fondo veikloms.

2. Bendrosios nuostatos

2.1. Šiuose Principuose pateikiamos bendrosios nuostatos, kaip Fondas tvarko Asmens duomenis. Papildoma informacija apie Asmens duomenų tvarkymą gali būti pateikta sutartyse ir kituose susijusiuose dokumentuose, taip pat Fondo interneto svetainėje WWW.SOS-VAIKUKAIMAI.LT.

2.2. Fondas užtikrina asmens duomenų konfidencialumą pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus ir tinkamų techninių ir organizacinių priemonių, skirtų apsaugoti asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, atskleidimo, atsitiktinio praradimo, pakeitimo ar sunaikinimo ar kitokio neteisėto tvarkymo, įgyvendinimą.

2.3. Asmens duomenų tvarkymui Fondas gali pasitelkti duomenų tvarkytojus. Tokiais atvejais Fondas imasi reikiamų priemonių siekiant užtikrinti, kad tokie duomenų tvarkytojai Asmens duomenis tvarkytų, laikydamiesi Fondo nurodymų ir galiojančių teisės aktų bei reikalauja įgyvendinti tinkamas Asmens duomenų saugumo priemones.

2.4. Fondas siekdamas užtikrinti visavertes paslaugas internetinėje svetainėje naudoja slapukus (angl. cookies) – SLAPUKŲ SĄRAŠAS. Šiuo būdu gautą informaciją naudoja asmens atpažinimui, kaip ankstesnio svetainės naudotojo, kaupia svetainės lankomumo statistiką. Jei duomenų subjektas naudojasi Fondo internetine svetaine jis sutinka su Fondo asmens duomenų tvarkymo principais. Duomenų subjektas turi teisę nesutikti, kad būtų naudojami slapukai, tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos gali būti neprieinamos.

3. Svetainėje naudojamų slapukų informacija

Norėdami pakeisti slapukų nustatymus, spustelėkite čia

Slapuko pavadinimas Slapuko paskirtis Sukūrimo momentas Galiojimo laikas
sos_gerumo_krautuvele_session Gali išsaugoti vartotojo seansui reikalingus duomenis. Naudojamas vartotojo seanso sukūrimui ir jo duomenų perdavimui laikinuoju slapuku, dar vadinamu seanso slapuku. Pirmo apsilankymo metu Sesijos laikotarpis
XSRF-TOKEN Slapukas skirtas norint išsaugoti lankytojo pasirinkimą slapukų naudojimui. Pirmo apsilankymo metu Sesijos laikotarpis
_ga_GMN045BJD6 Google analytics atpažinimo slapukas. Pirmo apsilankymo metu 1 metai
_ga Google analytics atpažinimo slapukas. Pirmo apsilankymo metu 1 metai
_hjSessionUser_* Hotjar sesijos atpažinimo slapukas. Pirmo apsilankymo metu 1 Metai
_hjAbsoluteSessionInProgress Hotjar nustatymų slapukas. Pirmo apsilankymo metu Sesijos laikotarpis
_hjSession_* Hotjar sesijos slapukas. Pirmo apsilankymo metu Sesijos laikotarpis
_hjIncludedInSessionSample_* Hotjar sesijos nustatymų slapukas. Pirmo apsilankymo metu Sesijos laikotarpis
_hjFirstSeen Hotjar sesijos nustatymų slapukas. Pirmo apsilankymo metu Sesijos laikotarpis
_fbp Meta Pixel atpažinimo slapukas. Pirmo apsilankymo metu 3 mėn.